CSR-profiili


Corporate Social Responsibility

 

Plastmo A/S on kehittänyt ensimmäiset suunnitelmansa liittyen kestävään kehitykseen eli yrityksen yhteisövastuuseen, jota kansainvälisesti kutsutaan nimityksellä Corporate Social Responsibility (CSR).

Plastmo A/S haluaa olla joukkuepelaaja yhteisössä niin, olemalla mm. mukana, kehittäja työskentelemme vastuullisesti.

Ensimmäisessä kestävän kehityksen suunnitelmassamme olemme määritelleet tavoitteita vuodelle 2016. Ensimmäinen vaihe CSR-toiminnan kehittämisessä Plastmo A / S -yrityksessä on ollut erillään YK:n Global Compact -toiminnasta. Kuitenkin huomioiden koko ajan ne tavoitteet, jotka on määritelty Global Compact -ohjelmassa ja mitä vaatimuksia toimijoille on asetettu.

   

SOSIAALINEN kestävyys
 • Sairausvakuutus kaikille työntekijöille
 • Luotettavuus ja avoin dialogi sääntöjen ja käsikirjojen sijaan
 • Työntekijäviihtyvyyden mittaaminen ja työpaikka-arvio kerran vuodessa, päämääränä parannus aikaisempiin vuosiin verrattuna
 • Hedelmiä kaikissa osastoissa
 • Ruokala, joka tarjoaa terveellistä ja monipuolista ravintoa
 • Vuosittainen terveystarkastus
 • Fitness-tilat työpaikoalla
 • Senioripolitiikka
 • Työkykyvyn tukiohjelma
 • Maahanmuuttajien palkkaus 
 • Näkyvä ja läsnäoleva johto
 • Stress coach
 • Työnantajan kustantama hieroja

TAVOITE

 • Työtekijätyytyväisyys mitattaus ja parannus aikaisempiin vuosiin verrattuna.
YMPÄRISTÖLLINEN kestävyys
 • Plastmo toimii ISO 14001 standardin mukaisesti
 • Vuosittainen energian käytön vähennys (lämpö, vesi, sähkö jne.) perustuen sisäisten ja ulkoisten osapuolten tekemiin analyyseihin
 • Kaatopaikalle menevien jätemäärien vähentäminen ja kierrätyksen nostaminen
 • Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö tehtaissa
 • Kuljetus tehtaalle, tehtaalta ja tehtaan sisällä rekisteröidään ja optimoidaan ympäristöystävällisyyden suhteen
 • Tuotannon jäähdytysveden kierrätys
 • Ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisen nopeuttaminen
 • Toimittajilta tulevien pakkausmateriaalien minimointi

TAVOITE

 • Kaasun ja sähkön käytön sekä kaatopaikkajätteen määrän vuosittainen 5 % vähennys.
EKONOMINEN kestävyys
 • Global Compact -ohjelman noudattaminen; ihmis- ja työoikeuksien, ympäristön ja korruption ehkäisyn 10 periaatteen noudattaminen
 • Sen varmistaminen, että alihankkijat noudattavat YK:n Global Compact -hankkeen periaatteita
 • Vihreiden sijoitusten varmistaminen kaikissa yhteyksissä

TAVOITE

 • Ympäristökeskustelut tärkeimpien toimittajien kanssa, keskittyen energian käyttöön, kuljetukseen ja pakkaukseen.