Corporate Social Responsibility

CSR-profiili

Plastmo haluaa olla akttiivisesta mukana kehittämässa yhteiskuntaa ja työskentelemään vastuullisesti.

Plastmo A/S on kehittänyt ensimmäiset suunnitelmansa liittyen kestävään kehitykseen eli yrityksen yhteisövastuuseen, jota kansainvälisesti kutsutaan nimityksellä Corporate Social Responsibility (CSR). Ensimmäinen vaihe CSR-toiminnan kehittämisessä Plastmo A/S - yrityksessä on ollut erillään YK:n Global Compact - toiminnasta. Kuitenkin huomioiden koko ajan ne tavoitteet, jotka on määritelty Global Compact - ohjelmassa ja mitä vaatimuksia toimijoille on asetettu.

 

SOSIAALINEN kestävyys

 • Sairasvakuutus kaikille työntekijöille
 • Luotettavuus ja avoin dialogi sääntöjen ja käsikirjojen sijaan
 • Työntekijäviihtyvyyden mittaaminen ja työpaikka-arvio kerran vuodessa, päämääränä parannus aikaisempiin vuosiin verrattuna
 • Ruokala, joka tarjoaa terveellistä ja monipuolista ravintoa
 • Vuosittainen terveystarkastus vuorotyöntekijöille
 • Fitness - tilat työpaikalla
 • Senioripolitiikka
 • Työkyvyn tukiohjelma
 • Maahanmuuttajien palkkaus
 • Näkyvä ja läsnäoleva johto
 • Stress coach

TAVOITE

 • Työntekijätyytyväisyyden mittaus ja parannus aikaisempiin vuosiin verrattuna

 

YMPÄRISTÖLLINEN kestävyys

 • Plastmo toimii ISO 14001 standardin mukaisesti 
 • Vuosittainen energian käytön vähennys (lämpö, vesi, sähkö jne.) perustuen sisäisten ja ulkoisten osapuolten tekemiin analyyseihin
 • Kaatopaikalle menevien jätemäärien vähentäminen ja kierrätyksen nostaminen
 • Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö tehtaissa
 • Kuljetus tehtaalle, tehtaalta ja tehtaan sisällä rekisteröidään ja optimoidaan ympäristöystävällisyyden suhteen
 • Tuotannon jäähdytysveden kierrätys
 • Ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisen nopeuttaminen
 • Toimittajilta tulevien pakkausmateriaalien minimointi

TAVOITE

 • Kaasun ja sähkön käytön sekä kaatopaikkajätteen määrän vuosittainen 5% vähennys

 

EKONOMINEN kestävyys

 • Global Compact - ohjelman noudattaminen; ihmis- ja työoikeuksien, ympäristön ja korruption ehkäisyn 10 periaatteen noudattaminen

 • Sen varmistaminen, että alihankkijat noudattavat YK:n Global Compacts - hankkeen periaatteita

 • Vihreiden sijoittusten varmistaminen kaikissa yhteyksissä

TAVOITE

 • Ympäristökeskustelut tärkeimpien toimittajien kanssa, keskittyen energian käyttöön, kuljetukseen ja pakkaukseen

Löydä vastaus

Voimmeko auttaa?